Hướng dẫn Hướng dẫn Đại lý

Thêm sản phẩm mới vào MYOHUI

Bước 1: Vào phần quản lý sản phẩm chọn” Tạo sản phẩm mới”

Bước 2: Thêm thông tin chi tiết về sản phẩm

Bước 3: Nhấn vào “ chọn sản phẩm mới”

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *