Hướng dẫn Hướng dẫn Đại lý

Thêm sản phẩm nổi bật trên Myohui

Bước 1: Vào menu Quản lý sản phẩm->  Nhóm sản phẩm->  Sản phẩm nổi bật

Bước 2: Thêm sản phẩm nổi bật

Bước 3: Tìm tên sản phẩm và thêm sản phẩm

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *